Coffret Pokemon - Entei Raikou Legendes de Johto GX Collection

Opus III - Serie 3