Coffret Pokemon - Entei Raikou Legendes de Johto GX Collection

Opus IV - Serie 4